Tančírna v Račím údolí

Tančírna v Račím údolí

Objednatel: Obec Bernartice

Cena: 15,72 mil. Kč

Termín realizace: 10/2014 – 05/2015

Lokalita: Javorník

Popis stavby: Tančírna v Račím údolí je unikátní secesní dřevěná stavba, kterou v letech 1906 až 1907 nechal postavit vratislavský biskup kardinál Georg (Jiří) Kopp (podle něj získala Tančírna své jméno Georgshalle) v romantickém Račím údolí v Rychlebských horách.

Na její obnovu vypracoval arch. Michal Sborwitz projekt, jehož cílem byla komplexní rekonstrukce této historické budovy, vybudování zázemí pro turisty a cykloturisty a dále zpřístupnění historie a současnosti Rychlebských hor a samotné Tančírny.

Jde o 2 podlažní budovu, kde 1. NP má zděný stěnový systém s dřevěnými trámovými stropy. Stropní trámy jsou odděleny od podlahových trámů 2. NP. Podlahové trámy tvoří základ pro dřevěnou rámovou konstrukci 2. NP, ochozu a krovu. Krov je sedlové konstrukce s kleštinami, na který je se spodní strany připojena ramenáty eliptická klenba stropu tanečního sálu. Rámový skelet 2. NP je prosklený vitrážemi.

Při rekonstrukci 1. NP bylo provedeno dozdění stěn z plných cihel a provedena nová vápenocementová štuková omítka, nové železobetonové podlahy s keramickou dlažbou a borovými podlahovými palubkami. Došlo ke kompletní výměně dveří oken a okenic, které jsou replikami původních. Stropní konstrukce mezi 1.NP a 2. NP je zesílena spřažením stropních a podlahových trámů pomocí ocelových svorníků.

V 2. NP byla provedena rekonstrukce rámové konstrukce z masivního smrkového řeziva a zasklení novými barevnými vitrážemi v původních povrchových úpravách a barevnosti. Interiér sálu je obložen novým palubkovým obkladem z borového řeziva a ozdobnými malbami dle zachovalých předloh.

Podlaha sálu je palubková z borového řeziva. Fasáda budovy je provedena strukturovanou omítkou, sokl je z lipovského mramoru. Tesařská část fasády je opravena a částečně doplněna novými prvky v původní profilaci a barevné povrchové úpravě. Sedlové dubové schodiště do sálu tančírny je nově vyrobeno včetně tvarovaného zábradlí.

Hlavní „taneční“ sál je zázemím pro koncerty, autorská čtení, taneční vystoupení, workshopy, svatby apod.  Turisty jsou také velmi navštěvované interaktivní expozice prezentující Rychlebské hory jako celek (regionální fauna, flóra, geologie) a dále historii Tančírny samotné.

Spodní část budovy tvoří salónek (vhodný zejména pro různé komornější oslavy nebo tvořivé workshopy), kavárna spolu s informačním centrem a hygienické a technické zázemí.

Posezení nabízí rovněž prostor před Tančírnou, v létě pak lze k relaxaci, cvičení a odpočinku využít přilehlý park.

Za tuto stavbu získal náš tým v rámci celorepublikového projektu „Náš venkov 1990-2020“ jednu z nejprestižnějších cen PATRIA NOSTRA 2020. Ocenění bylo uděleno Ministerstvem kultury, vybíralo z projektů postavených v posledních třiceti letech a cílem bylo ocenit počin, který se mimořádným způsobem zasadil o zachování hodnot minulosti a vytváření nových hodnot pro život venkova.

E-shop

Obchod s nabídkou standardních a zakázkových dřevěných schodišť

Vstoupit do obchodu