Olomouc, Luční ulice - oprava vodovodu a kanalizace

Olomouc, Luční ulice - oprava vodovodu a kanalizace

Objednatel: Statutární město Olomouc

Termín realizace: 03/2017 – 09/2017

Lokalita: Olomouc

Popis stavby: Rekonstrukce stávající jednotné kanalizace a vodovodu. Hlavní stoka kanalizace je provedena z kameniny DN 400 v délce 194 m a kanalizační přípojky z kameniny DN 150 v délce 73 m. Rekonstrukce vodovodu je provedena z litinových trub DN 100 v délce 194 m. Vodovodní přípojky jsou v PE celkové délky 80 m. Součástí díla je vložkování potrubí inverzním rukávcem délky 16 m.

E-shop

Obchod s nabídkou standardních a zakázkových dřevěných schodišť

Vstoupit do obchodu