Jurkovičova Rozhledna

Jurkovičova Rozhledna

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Cena: 10,69 mil. Kč

Termín realizace: 11/2010 – 12/2011

Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, Karlův kopec 480 m, I. zóna CHKO Beskydy

Popis stavby: Architektonické ztvárnění objektu vychází v maximální míře z původního návrhu slavného slovenského architekta a etnografa Dušana Samo (Samuela) Jurkoviče z roku 1896. Stavba je kombinací dvou základních materiálů – fundament tvoří kámen a dřevo (kulatina byla vytěžená z lesních porostů minimálně sto let starých) zpracované tradičními tesařskými technologiemi.

Základová konstrukce je postavena z železobetonu, obvodové stěny jsou vyzděny z lomového kamene, pískovce, hrubě opracovaného. Vnitřní část obvodových stěn je obložena cihlovými pásky. Nosný středový sloup a strop pod podlažím je železobetonový, monolitický, křížem vyztužený.

Rozhledna je v přízemí čtvercového půdorysu, který přechází v osmistěnnou nástavbu, která je ukončená vyhlídkovým ochozem.  Tento se nachází ve výšce 18,8 m a je zakončen jehlanovou osmibokou střechou se čtyřmi vikýři a makovicí u vrcholu. Celková výška rozhledny je 31,09 m.

Od úrovně přízemí je stavba rozhledny celodřevěná rámové konstrukce, práh dřevěné konstrukce je zhotoven z dubových hranolů kotvených k železobetonovému stropu pomocí svorníkových tyčí.

Hlavní nosná rámová konstrukce je vyrobena z ručně hoblovaných smrkových hranolů, které jsou vzájemně spojovány pomocí tesařských spojů. Jednotlivé spoje jsou zajištěny kovanými ocelovými prvky.

Spodní obvodová část je opláštěná roubenou konstrukcí z ručně tesaných trámů, na roubenou část navazuje opláštění rámové konstrukce smrkovými fošnami, které jsou obloženy dřevěným šindelem. Vrchní část obvodové konstrukce je vyztužena tzv. ,,Ondřejovými kříži“.

Celá rozhledna je ukončena střešní konstrukcí ze smrkových hranolů, spojených pomocí dvou skruží. Krytina na rozhledně je ručně štípaný šindel ze smrkové a jedlové kulatiny s dvojitým krytím na laťování.

Schodiště nástupní na první ochoz je přímé jednoramenné z dubových hranolů. Schodiště na vyhlídkovou plošinu je točité s 5 podestami a je tvořeno jednostrannou schodnicí a středovým dubovým sloupem. Celé schodiště je vyrobeno z dubových hranolů tloušťky 80 mm.

E-shop

Obchod s nabídkou standardních a zakázkových dřevěných schodišť

Vstoupit do obchodu