>>> Kariéra

 

- - -

Naše společnost čerpá finanční příspěvek na osobní náklady nového zaměstnance z projektu "Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji". Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu.

 


- - -

- - -

V současné době nemáme ve společnosti COMMODUM, spol. s r.o. žádné volné pracovní pozice.


Osobní údaje

* Jméno a příjmení :
Datum narození :
Bydliště :
Telefon :
* E-mail :

Vzdělání

Instituce :
Období :
Instituce :
Období :
Instituce :
Období :

Odborné kurzy

Název kurzu :
Termín absolvování :
Náplň kurzu :
Název kurzu :
Termín absolvování :
Náplň kurzu :

Pracovní zkušenosti

Zaměstnavatel :
Období :
Náplň práce :
Zaměstnavatel :
Období :
Náplň práce :
Zaměstnavatel :
Období :
Náplň práce :

Práce s počítačem

Word :
Excel :
Power Point :
Outlook :

Cizí jazyky

Angličtina :
Němčina :
další :
Řidičský průkaz :
Zájmy :
* Proč máte zájem o zaměstnání u společnosti COMMODUM spol. s r.o. a jakou pozici byste chtěl ve společnosti zastávat? :
* Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit.

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uděluji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to: jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy a údajů o komunikaci se mnou, a to formou elektronické databáze ze strany společnosti COMMODUM, spol. s r.o., IČO: 46577238, jakožto správce osobních údajů, subjektů s ní spřízněných či jejích smluvních partnerů, a to za účelem marketingového využití. Souhlas uděluji dobrovolně, na dobu neurčitou. Jsem si však vědom, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti COMMODUM, spol. s r. o., jakož i dalších práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů.